Honza Kuneš

O Honza Kuneš

Více než 10 let zkušeností s produktovým řízením online služeb a řízením jejich dodávek. Silný focus na agilní metodiky SCRUM, Kanban ve kterých vidím budoucnost. Často to ale není jen o metodice, ale o změně přístupu celé organizace. Pomáhám firmám efektivně a agilně fungovat v digitálním 21. století.

Nevyjasněné user stories do vývoje nepustíme!

Mnohokrát se jsem v pozici Product Ownera dostal do situace, kdy jsem potřeboval k řešení přiblížit user story, která nebyla, objektivně řečeno, zcela vyjasněná. Vývojáři se bránili, já jsem naléhal. V článku popisuji, jak k řešení takových situací přistupovat. “Máme tam TBD, to nemůžeme označit jako Ready in PB!!!,” křičeli vývojáři (Ready in PB = stav v naší JIRA, kterým [...]

Agile a PRINCE2 – propojení nespojitelného?

Projektovou metodiku PRINCE2 máme spojenu s klasickým přístupem k projektovému řízení, tedy s vodopádem. Školitelé PRINCE2 už ale nějakou dobu nabízí školení PRINCE2 Agile. Jak vypadá takový průnik obou, na první pohled odlišných světů? Opravdu lze spojit PRINCE2 s agilním způsobem řízení? Nabízím své postřehy ze školení PRINCE2 Agile Foundation. Školitelé, konkrétně TAYLLORCOX v mém případě, nabízí dvě úrovně Prince [...]

Agilita v roce 2019 – trendy agilního světa v letošním roce

První měsíce roku 2019 jsou za námi, pojďme se podívat na agilní témata, která budou aktuální v letošním roce a můžeme čekat jejich adopci v širším publiku. Agilita není jen o IT Doby, kdy výrazy jako "agile" nebo "SCRUM" byly spojeny se 4. patrem, kde sedí IT, jsou už dávno pryč. Nebo doufejme, že budou brzy pryč. Nutnost rychlé reakce [...]

Product Owner řeší – requestor, který trvá na svém požadavku

Jedna z nestandardních situací, na kterou jako Product Owner narazíte, která ovšem ve finále není až tak mimořádná - vlastně je docela častá, je situace, kdy některý z requestorů na realizaci svého požadavku "prostě trvá". Škála podob takové vytrvalosti je potom velmi různá. Od prostého připomínání se až po méně či více důrazný a nepříjemný nátlak. Podobně široká je [...]

Scrum Master je mrtev, ať žije agilní kouč!

Kolega pracující na pozici Scrum Mastera byl osloven nejmenovanou firmou s nabídkou, zda by se nechtěl ucházet o pozici agilního kouče, kterou právě obsazují. Pozici nebo formát agilního kouče jsem vždy vnímal jako trochu více než pozice Product Ownera nebo Scrum Mastera - je to člověk, který má globálnější pohled na svět agilního řízení, více zkušeností a celkově se [...]

Proxy Product Owner – je na škodu?

V mnoha firmách se lze setkávat se situací, kdy product owner má sice svěřenou některou ze služeb, ale vedle něj méně či více dalších requestorů, kteří přichází se svými požadavky do backlogu dané služby. Je to dobře nebo špatně? Kdo by měl být Product Ownerem takové služby? Mohl by to být například správce budgetu, ze kterého je rozvoj [...]

Typy certifikací pro agilní řízení projektů

Pokud to s agilním řízením projektů myslíte vážně, je dobré zvážit účast na nějakém školení nebo tréninku, po jehož absolvování získáte certifikaci potvrzující jeho absolvování. Žádný trénink nenahradí praxi, ale může vám dát teoretický základ, což je dobrá startovací pozice. V celosvětovém měřítku je několik organizací, které certifikují organizace a školitele pro provádění tréninků agilního řízení projektů a souvisejících [...]

Jak vypadá typický den Product Ownera

Získejte detailní představu o práci Product Ownera a zvyšte své šance ve výběrovém řízení! Pojďme se podívat jak vypadá typický den Product Ownera. Co je jeho pracovní náplní, jaké úkoly musí řešit a s čím se potýká? Podobně jako v případě Scrum Mastera, i v případě Product Ownera je potřeba přihlédnout k aktuálním podmínkám kolem daného týmu. [...]

Jak vypadá typický den Scrum Mastera

Získejte detailní představu o práci Scrum Mastera a zvyšte své šance ve výběrovém řízení! Často se setkávám s dotazy, co má a nemá být pracovní náplní Scrum Mastera. Po pravdě, neexistuje do kamene tesaný seznam povinností, které by Scrum Master nebo jiná role v agilním týmu měl zastávat. Vždy je potřeba přihlédnout ke složení daného týmu, zkušenosti [...]

Ball point game – praktické poznatky z agilní hry

Ball point game je jedna z „agilních her“, která pomocí metafory přibližuje výhody agilního přístupu k vývoji aplikací, ale dobře ilustruje a představuje i další koncepty známé z agilního prostředí a SCRUM metodiky. Se hrou přišel jako první Boris Glover někdy v roce 2009. Hra velmi dobře ilustruje výhody iterativního přístupu (rozdělení vývoje do sprintů), [...]

Přejít nahoru