Kolega pracující na pozici Scrum Mastera byl osloven nejmenovanou firmou s nabídkou, zda by se nechtěl ucházet o pozici agilního kouče, kterou právě obsazují. Pozici nebo formát agilního kouče jsem vždy vnímal jako trochu více než pozice Product Ownera nebo Scrum Mastera – je to člověk, který má globálnější pohled na svět agilního řízení, více zkušeností a celkově se tak jedná o seniorní pozici. Což při vší úctě a respektu k danému kolegovi, myslím že ještě pár roků praxe potřebuje, aby se za seniora mohl považovat.

Na druhou stranu je pravda, že za agilního kouče či nějaký další, ještě módnější buzzword, je v dnešní době schopen se prohlásit prakticky kdokoliv, i lidé bez reálných zkušeností, kteří si o agilu a SCRUMu přečetli tak maximálně tu jednu knížku, která v češtině na toto téma vyšla. Začal jsem se pídit po nabídkách podobných pracovních pozic, abych si ověřil jaké jsou aktuální předpoklady pro vykonávání pozice agilního kouče a přišel jsem k následujícím zjištěním.

Není agilní kouč jako agilní kouč

Definice pozic agilního kouče se dost liší. V některých případech se jedná opravdu o seniorní pozici, kdy je daný člověk zodpovědný za strategické řízení agilního procesu v dané firmě. V jiných případech jsou agilní koučové náplní svojí práce spíše Scrum Mastery. Proč tedy v některých případech dochází k přejmenovávání pozice Scrum Mastera? Domnívám se, že hlavním důvodem je lepší srozumitelnost výrazu „agilní kouč“ v porovnání s výrazem „Scrum Master“. I člověk neznalý prostředí agilního řízení z uvedeného výrazu lépe pochopí, že daný člověk je zodpovědný za naplňování agility v daném prostředí a ve svěřených týmech.

Tím se dostáváme k druhému bodu. Zatímco v minulosti se vedli dlouhé debaty, zda by Scrum Master měl být vyhrazen pro jeden tým nebo zda by mohl fungovat MAXIMÁLNĚ pro dva týmy současně, tak v případě agilního kouče se mnohdy předpokládá, že funguje v několika týmech naprosto standardně. To samozřejmě vyžaduje větší díl disciplíny členů týmů, které nemají Scrum Mastera na plný úvazek, ale to je v pořádku. Agilní týmy by měly být tzv. self-organized a tím pádem, podle definice, Scrum Mastera (nebo agilního kouče) na plný úvazek vlastně nepotřebují. Druhou věcí ovšem je, jak takové self-organizace dosáhnout a vytrvat v ní. To je téma na samostatný článek.

Tak koho – Scrum Mastera nebo agilního kouče

Z pohledu firem je odpověď jednoduchá – pojmenujte obsazovanou pozici podle vlastního uvážení a zvyklostí. Umím si představit obsazení pozice agilního kouče juniorním uchazečem. Musí se ovšem jednat o člověka, který má pro vykonávání takové práce vhodné předpoklady. Což může být zajímavé téma pro další článek – jaký skillset a mindset musí mít člověk pro práci v agilním týmu. O tom si povíme také někdy příště. Z pohledu uchazečů je to pak jedno – pokud míříte do oblasti agilního řízení projektů – dívejte se po obou pozicích – Scrum Masterech i agilních koučích.