Pokud to s agilním řízením projektů myslíte vážně, je dobré zvážit účast na nějakém školení nebo tréninku, po jehož absolvování získáte certifikaci potvrzující jeho absolvování. Žádný trénink nenahradí praxi, ale může vám dát teoretický základ, což je dobrá startovací pozice.

V celosvětovém měřítku je několik organizací, které certifikují organizace a školitele pro provádění tréninků agilního řízení projektů a souvisejících témat. Těmito organizacemi jsou Scrum Alliance a ICAgile.

Primárním cílem těchto společností je rozšiřování povědomí o agilním způsobu řízení a jeho výhodách. Můžeme je považovat za ambasadory agilního přístupu k řízení projektů. S těmito organizacemi pak spolupracují jednotliví školitelé, což mohou být jednotlivci nebo organizace a kteří už pak nabízejí konkrétní kurzy, na které se můžete přihlásit. Všichni školitelé musí také projít certifikací u jedné z uvedených organizací a získat svůj certifikát. Aby toho dosáhli, tak nestačí absolvovat jedno školení, ale zpravidla několik, které vedou ke statusu profesionálního trenéra agilních dovedností. Zpravidla je potřeba ještě dále doložit svoji praxi a zkušenosti z agilního řízení.

Každý školitel pak nabízí své vlastní kurzy, které jsou ovšem zakončeny jednou z oficiálních certifikací dané organizace.

Kurzy Scrum Alliance

Scrum Alliance nabízí následující certifikace:

 • Certified ScrumMaster® (CSM®)
 • Advanced Certified ScrumMaster (A-CSMSM)
 • Certified Scrum Product Owner® (CSPO®)
 • Advanced Certified Scrum Product Owner (A-CSPOSM)
 • Certified Scrum Developer® (CSD®)
 • Certified Scrum Professional® (CSP®)
 • Certified Team Coach (CTC)
 • Certified Enterprise Coach (CEC)
 • Certified Scrum Trainer® (CST®)
 • Certified Agile Leadership (CAL)

Na výběr jsou základní certifikace Product Ownera a Scrum Mastera a dále pak jejich Advanced varianty pro více pokročilé nebo pro zájemce, kteří se chtějí hlouběji vzdělat v daném tématu.

Pro vývojáře – členy agilních týmů je vhodná certifikace Certified Scrum Developer® (CSD®). Certifikace Certified Scrum Professional® (CSP®) je pak ověření vašeho všeobecného rozhledu v agilním světě. Výše jsou postaveny certifikace určené koučům, trenérům a transformačním lídrům. Lze předpokládat, že Scrum Alliance bude portfolio svých agilních certifikací dále rozšiřovat, ve srovnání s ICAgile je tato nabídka poměrně chudá a je hodně zaměřená podle konkrétní role v agilním týmu. To není špatný přístup, ale běžnému zájemci, který je na začátku svojí cesty může více vyhovovat druhý přístup, který nabízí ICAgile. Kurzy od Scrum Alliance v České republice je možné absolvovat například u Zuzky Šochové (https://www.sochova.cz/).

Kurzy ICAgile

ICAgile na to jde trochu jinak a primárně do vašeho výběru staví tzv. cesty (tracks). Záleží, kterou si vyberete a která je vám bližší s ohledem na vaši praxi a zkušenosti. Možné cesty jsou:

 • Agile Coaching
 • Agile Engineering
 • Agile Testing
 • Business Agility
 • Delivery Management
 • DevOps
 • Enterprise Agile Coaching
 • Product Ownership
 • Agile Fundamentals

Každá z těchto cest nabízí jednu nebo více tzv. Professional Certifications, které získáte na základě úspěšného absolvování testů po absolvování daného kurzu. Ve výběru cest vnímám nejvíce viditelný rozdíl oproti přístupu Scrum Alliance, kdy cesta Product Ownership není jen o roli Product Ownera v rámci agilního týmu, ale je to širší záběr nejen o samotné roli, ale i obecně o produktovém managementu v agilním prostředí.

Na Professional Certifications navazují tzv. Expert Certifications, kdy jsou vaše znalosti ověřeny panelem odborníků. Nejvyšší certifikací, tzv. Master Certification je ICAgile Certified Master Agilist. Jeden kurz a na to navazující certifikaci nabízí opět paní Šochová, ale pro většinu z nich budete muset zvolit školitele v zahraničí.

Závěrem – vyplatí se získání certifikace. Jsem přesvědčený, že ano. Nicméně nejde ani tak o samotné razítko, kterým se pak budete moci chlubit v životopise. Certifikaci vnímám jako vstupenku k celoživotnímu vzdělávání v oblasti agilního řízení. Stále je to oblast velmi živá a proměnlivá. Pokud chcete být v kontaktu s novými trendy, jsou certifikace jednou z dobrých cest. Další cestou může být moje školení agilních dovedností nebo individuální konzultaci k agilnímu řízení, kdy vám pomohu vyřešit konkrétní problém se kterým se vaší společnosti potýkáte.

V dalším pokračování si povíme více o kurzech pro agilní transformace a agilní řízení ve velkých firmách – SAFe a LeSS.