Scrum Masterem na zkoušku

Uvažujete o pozici Scrum Mastera?

Nabízím detailní 1-to-1 představení role Scrum Mastera

Získejte detailní představu o práci Scrum Mastera a zvyšte své šance ve výběrovém řízení!

Scrum Masterem na zkoušku

Často se setkávám s dotazy, co má a nemá být pracovní náplní Scrum Mastera. Po pravdě, neexistuje do kamene tesaný seznam povinností, které by Scrum Master nebo jiná role v agilním týmu měl zastávat. Vždy je potřeba přihlédnout ke složení daného týmu, zkušenosti jeho členů a dalším atributům, které vytváří celkovou atmosféru v týmu. Hlavní úkol Scrum Mastera je ovšem jen jeden – je zodpovědný za odstraňování překážek, které tým má při dodávce funkcionalit požadovaných Product Ownerem.

Pod tím lze schovat mnoho. A je to dobře. Nemá nový vývojář kde sedět? Je potřeba zajistit mu pracovní místo a židli? Měl by to být Scrum Master, který dané pracovní vybavení zajistí nebo rozeběhne kolečka korporace, aby o pár hodin (dní či týdnů) bylo požadované k dispozici. Čím rychleji to zvládne, tím lépe. Setkal jsem se s názorem, že Scrum Master nemá být sekretářka. Záleží co si představíme pod pracovní náplní sekretářky. Pokud se na její roli díváme jako na nezastupitelného člena týmu, který pomáhá udržovat v chodu mohutné soukolí více či méně vrzajících koleček, tak jsme zásadní roli Scrum Mastera identifikovali naprosto přesně. Je to role sekretářky? Rozhodnutí nechám na každém z vás.

Denní pracovní náplň Scrum Mastera

  1. každý den dvacet minut přemýšlí jak zlepšit výkon týmu i jednotlivců v týmu. Potřebuje někdo novou židli nebo květinu na stůl? Co osobní rozvoj vývojářů nebo zavedení pravidelného code review pro snížení počtu chyb po každém releasu?
  2. přemýšlí nad formátem nadcházející retrospektivity. Jakým způsobem facilitovat diskuzi o tématu, které tým v posledních týdnech pálí, aby z toho byla produktivní diskuze s kvalitními výstupy?
  3. diskutuje s Product Ownerem nový epic, se kterým přišel sousední tým a který má dopad na aplikace ve správě našeho týmu
  4. udržuje správnou podobu stand-upu, když nový vývojář začíná popisovat své včerejší zážitky z hospody
  5. v polovině sprintu provádí review dodávky hlavních user stories s Product Ownerem
  6. účastní se synchronizační schůzky se Scrum Mastery ostatních týmů, kde si vyměňují informace o dodávkách, které jdou napříč jejich týmy a dávají rychlé overview o ostatních user stories, na kterých tým pracuje
  7. sdílí s Product Ownerem informace o náladě v týmu, upozorňuje na technický dluh, jehož řešení by bylo vhodné zaplánovat do dalšího sprintu
  8. řeší s týmem úpravu podoby Definition of Done, následně o navrhované úpravě diskutuje se všemi zainteresovanými stranami
  9. přemýšlí nad dlouhodobým rozvojovým plánem týmu, připravuje plán společných aktivit a školení pro nadcházející rok

Chcete získat hlubší představu o práci Scrum Mastera. Co dělá dobrého Scrum Mastera dobrým Scrum Masterem? Zúčastněte se školení agilních metodik pro pokročilé nebo individuální konzultace.