Poskytuji konzultace k transformaci firem do agilního prostředí, využívání agilních metodik vývoje aplikací a metodice SCRUM.

Mé zkušenosti

 • certifikace Certified Scrum Product Owner,
 • více než 15 let jako produktový vlastník online aplikací,
 • definice zadání úprav aplikací pro vývojový tým,
 • vedení vývojového týmu,
 • nastavení fungování organizace podle agilních metodik,
 • školení agilních metodik vývoje softwaru,
 • využití agilního přístupu při řízení vývoje v korporátním prostředí (více agilních týmů, synchronizace, využití frameworků pro Scaled Agile atd.)

Co nabízím

 • provedu audit fungování vašeho agilního týmu nebo celé organizace,
 • nastavím fungování vašeho agilního týmu nebo firmy,
 • připravím konkrétní doporučení pro další rozvoj,
 • konzultuji vaše otázky a náměty.

Poskytuji konzultace v oblasti realizace online projektů. Mohu vám pomoci, pokud potřebujete zvolit vhodné řešení pro online prezentaci s ohledem na vaše potřeby nebo nezávislý dohled na vývoj realizovaný vaším partnerem.

Kontaktujte mě, pokud máte zájem, aby vaše vývojové týmy nebo celá organizace využívala agilní přístup na maximum.