První měsíce roku 2019 jsou za námi, pojďme se podívat na agilní témata, která budou aktuální v letošním roce a můžeme čekat jejich adopci v širším publiku.

Agilita není jen o IT

Doby, kdy výrazy jako „agile“ nebo „SCRUM“ byly spojeny se 4. patrem, kde sedí IT, jsou už dávno pryč. Nebo doufejme, že budou brzy pryč. Nutnost rychlé reakce na změnu by měla být vlastní také byznysu a agilní přístup má v tomto ohledu co nabídnout.

Agilita se nám slušně zabydlela v projektovém řízení a můžeme očekávat, že letos se o agilních tématech bude stále více mluvit zejména v produktových týmech, ale také v oblastech Human Resources a Procurementu, tedy při dojednávání smluv na realizaci IT systémů a aplikací. Poroste poptávka firem po osvojení si agilního způsobu řízení, případně přímo po agilních transformátorech.

Agilita jako nutnost naší doby

Je před námi doba prudkého rozvoje nových technologií. Firmy budou muset být schopny rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu. Včera slavnostně ohlášená firemní strategie už dnes přestává platit. Tahle nová doba nepřeje tomu, aby se s každým prdem chodilo pro schválení na board. Agilita je o důvěře a nastavení rámce fungování, který umožní rozumnou míru volnosti, vybudování prostředí, ve kterém se zpětná vazba z trhu i z vnitřku firmy bude rychle dostávat na správná místa, kde budou sedět zodpovědní manažeři schopní a motivovaní rozhodnout a provést změnu.

Tohle je mnohdy v přímém konfliktu se stávajícími způsoby řízení, organizačními schématy a nastavenými KPI týmů a jednotlivců. Provést tyto změny, adaptovat se na novou dobu je ten nejzásadnější oříšek, který v nadcházejících letech každou firmu čeká.

Soumrak Scrum masterů

Zapomeňme na Scrum mastery. Tedy ne přímo na ty dobré duše, které se starají o blaho vývojových týmů, ale začněme tu roli vnímat jinak. Už ne čistě v kontextu agilního vývojového týmu, ale jako personu, která evangelizuje své okolí o správných návycích agilního fungování. Co si budeme povídat, samotný výraz Scrum master je pro většinu firemní populace tak nesrozumitelný, že v žebříčku nedůvěry může sebevědomě atakovat oddělení IT supportu, které doposavaď spokojeně trůnilo na první příčce nejméně důvěryhodných a oblíbených týmů.

Přichází proto agilní koučové a experti. Lidé často z podhoubí IT nebo byznysu, kteří bravurně zvládnou několik věcí – komunikaci, rozumí jedné i druhé straně a agilní principy mají v malíku. V pozici skvěle promazaných koleček pak pomáhají otáčet kormidlem menších či větších parníků směrem vstříc agilnímu světu a efektivnímu fungování v něm.

Kontinuální vzdělávání je základ

Další bod, který souvisí s naší hektickou dobou (ale nevnímejme jistý uspěchaný ráz naší doby negativně). Věci kolem nás se mění tak rychle, že značnou konkurenční výhodu získává ten, kdo bude schopný se rychle adaptovat. Ať už mluvíme o firmě, týmu či jednotlivci. Pro jednotlivce a týmy s tím souvisí nutnost vzdělávání. Rozšiřujme si své obzory, dívejme se na řešené problémy i svět kolem nás out-of-the-box pohledem. S tím setkávání se s novými podněty a způsoby myšlení, tedy vzdělávání, bezprostředně souvisí. Kdo se vzdělává, buduje si myšlenkové podhoubí, aby byl neustále připraven na změnu a rychleji se na ni dokázal adaptovat.

Data driven Agile

Pryč jsou doby, kdy agilní přístup byl ze strany byznysu vnímán jako nějaká IT taškařice, která tak nějak volně vlála ve větru a nechtěla se moc zavazovat k termínům dodávek ve vzdálenější budoucnosti. To přirozeně způsobovalo nedůvěru na straně byznysu a pocit zoufání, rozmrzelosti a nepochopení na straně IT. Když o pár odstavců výše uvádím, že je potřeba rámec fungování, důvěra a volnost, neznamená to anarchii a chaos. Naopak, aby tohle bylo možné, je potřeba ve vzniklém rámci nastavit metriky pro vyhodnocování úspěchů, efektivity a výkonnosti, na kterých bude budována důvěra. Na straně byznysu, IT, v rámci týmů i u jednotlivců.

Klasické projektové řízení je mrtvo

Není. Zapomeňme na to, že agilní přístup v projektovém řízení nahradí klasický waterfall ve všech případech. Stále budou existovat projekty, případy a situace, kdy waterfall přístup bude preferovaný a oprávněně. Typicky projekty, u kterých je extrémní důraz na kvalitu dodávky. Což otevírá další zajímavé téma pro nadcházející roky – jak dosáhnout stejné kvality dodávek v případě agilního způsobu řízení a vývoje.