Ball point game je jedna z „agilních her“, která pomocí metafory přibližuje výhody agilního přístupu k vývoji aplikací, ale dobře ilustruje a představuje i další koncepty známé z agilního prostředí a SCRUM metodiky. Se hrou přišel jako první Boris Glover někdy v roce 2009.

Hra velmi dobře ilustruje výhody iterativního přístupu (rozdělení vývoje do sprintů), testování konceptů pomocí MVP, význam retrospektiv.

Pravidla

Cílem hry je předat mezi členy týmu (nebo týmů) co nejvíce míčků v daném časovém limitu (nejčastěji 2 minuty). Tým dostává bod za každý míček, který se mu podaří dopravit do cíle, ale jsou tu další omezení. Kompletní verze pravidel v angličtině je následující (český překlad je můj):

 • You are one big team (= jste jeden velký tým)
 • Ball must have air-time (= každý míček se aspoň na chvilku musí octnout ve vzduchu)
 • No ball to your direct neighbour (= žádný míček nesmíte předat svému přímému sousedovi)
 • Start Point = End Point (= výchozí bod je zároveň i koncový bod)
 • Iteration = 2 min (= délka jedné iterace / sprintu jsou 2 minuty)
 • In between = 1 min (= mezi sprinty je jednominutová pauza)
 • We play 5 iterations (= hraje se na pět iterací)

Příprava hry

 • rozdělte účastníky do týmů – počet týmů může být různý (může být i 1 tým), závisí na celkovém počtu účastníků. Hru jsme hráli s cca 8-10 členy jednoho týmu (a 2 týmy celkem) a herní mechanismy fungovaly velmi dobře. Počet členů v jednom týmu ale může být i nižší, minimem je cca 5-6 lidí. Méně těžko, protože pak nelze dosáhnout 3. pravidla (nepodávat míček přímému sousedovi)
 • napište na flipchart výše uvedená pravidla – pokud je váš workshop v češtině, můžete využít můj český překlad. Pokud ale chcete dosáhnout alespoň určité porovnatelnosti výsledků s dalšími týmy obdobné velikosti, je lepší použít anglickou verzi a tu třeba jen okomentovat česky
 • připravte si druhý flipchart „playbook“ s informacemi:
  • 2 minuty na představení hry
  • 2 minuty na vysvětlení pravidel
  • 2 minuty na přípravu prvního sprintu
  • 5 sprintů přičemž každý z nich zahrnuje:
   • získejte odhad výsledku od týmu (tj. počet míčků, které se týmu podaří doručit do cíle)
   • 2 minuty na sprint
   • 1 minuta na retrospektivu po každém sprintu
  • 10 minut na debrief
 • přineste koš s míčky (tenisáky, plastové míčky pro děti obdobné velikosti, golfové míčky). Pro každý tým o velikosti cca 8-10 hráčů je potřeba mít cca 25-30 míčků (ve hře jich v jeden okamžik může být více než je počet členů týmu)
 • připravte třetí flipchart pro zápis výsledků a doporučení z retrospektivy
  • Sprint Estimate Actual Notes
   1
   2
   3
   4
   5
 • před začátkem prvního sprintu napište odhad týmu – kolik předpokládají, že se jim podaří doručit míčků do koše do sloupce Estimate
 • po skončení sprintu zapište reálný výsledek do sloupce Actual
 • po proběhnutí retrospektivy zapište do 2. řádku (2. sprint) poznámku – výsledek retrospektivy, v čem bude přístup týmu ve druhém sprintu odlišný
 • ujistěte se, že každý tým má kolem sebe dost prostoru, aby mohl utvořit kruh. Že účastníci mají utvořit kruh, to říkat nemusíte, mělo by jim to dojít – viz 4. bod pravidel
 • mějte připravené všechny výše uvedené informace na flipchartech a markery

Jak to bude probíhat

 • účastníci se vás budou ptát na dovysvětlení pravidel. Zkuste se té diskuzi vyhnout odkazem na pravidla napsaná na flipchartu – „pravidla máme tady“. Jednak se tím vyhnete situacím, kdy příliš rýpavý účastník se vás bude snažit na něčem uvařit, druhak, a to zejména, necháváte prostor na jejich vlastní interpretaci – nechcete je příliš svazovat vaší představou a výkladem
 • v určitém momentu hry, lépe ale až v jejím průběhu – po proběhnutí alespoň dvou sprintů, je můžete motivovat k větším inovacím a změnám v přístupu nastavením stretch target, tj. cíle kterého někdo dosáhl. 350 míčků v týmu 8 hráčů je dosažitelných 😉

Debrief

 • použijte otázky s otevřeným koncem, aby účastníci mohli maximálně vyjádřit své vlastní pocity. Můžete diskuzi podpořit otázkami či komentáři založenými na vašem vlastním pozorování průběhu hry
 • zeptejte se, který sprint se týmům nejvíce líbil a proč
 • podívejte se na přirozenou velocitu týmů a proberte přínos aplikovaných změn. Přispěly ke zlepšení výsledků nebo ne? A proč.

Zdroj: Blog Declana Whelana a vlastní praxe